a que aspirem.

La nostra filosofía.

És més difícil ensenyar a jugar que ensenyar a guanyar.

      Per a totes les categories fins al Juvenil, el bon joc i la formació física integral, tècnic -tàctica individual i col·lectiva ha d’estar per sobre del resultat. És a dir, els bons resultats ha de ser conseqüència d’una bona formació i no el fi últim. El més important és la formació dels nens i nenes per sobre dels resultats. Hem de buscar el màxim rendiment en els 3 anys de la etapa juvenil. La resta de categories han de seguir un llarg camí de formació en base a uns continguts de treball adequats a la edat biològica de cada nen/a.           

Hem de prioritzar la formació dels jugadors,tot per preparar-los per les competicions que disputaran i per arribar en un dia no molt llunya al primer equip  per sobre dels resultats a curt termini. Ningú se’n recorda al cap dels anys si un equip aleví guanya una lliga però si ens recordarem si un jugador arriba al primer equip, o qui sap, a una segona o primera divisió de la lliga professional. I sinó no s’arriba (que serà en més del 97% dels casos), si més no, les nenes i nens que hagin passat pel nostre club, quan siguin adults, estiran preparats per jugar a futbol i se’n recordaran dels valors i la formació que van tenir dels seus entrenadors i ho podran aplicar en el seu dia a dia tan professional com personal…

Sabem que es tracta d’un projecte a llarg termini, que poder tenir tants equips amb nivell  i que arriben molts jugadors al primer equip i algun jugador al futbol professional és molt complicat, però sabem que amb el treball de tots els grans professionals que formen part del nostre club, poc a poc anirem arribant als nostre objectius, i els podrem assolir. Confiem que en uns anys ,si treballem amb humilitat, assolirem els objectius marcats.